mobil

DJ Uthyrnings: Miljömål

Att ha en klar och uttalad miljöpolicy är en profilering som är mycket central och viktig för oss.

Policyn sätter samtidigt upp krav och manar på oss att tänka i miljömedvetna termer, t.ex. när vi väljer leverantörer, produkter eller samarbetspartners.

Vår miljöpolicy skall genomsyra alla led i vår verksamhet från tillverkare och leverantör till slutkonsument.

Vi ser i det sammanhanget alla lagar och myndighetsbestämmelser som minimikrav som inte bara bör utan skall överträffas.

DJ Uthyrnings: Miljöregler

  • För trycksaker som t.ex visitkort, brevpapper m.m anlitas miljöcertifierat tryckeri.
  • Kasserade och utnyttjande produkter lämnas för återvinning.
  • Vi anlitar och köper produkter som enbart är miljöcertifierade. T.ex Pioneer DJ, Electro Voice, Amedican DJ med flera.
  • Vi skickar helst enbart kontrakt, fakturor, underlag via E-post.
  • Vi använder dubbfria vinterdäck på våra bilar.
  • M.M.

DJ Uthyrning: 

Vi uppmanar till alla DJ:s, anlitade entreprenörer och samarbetspartner följer denna miljöpolicy.
.
Inför investeringsbeslut ska miljöfrågorna belysa genom konsekvensbedömningarna.
.
Produkter, material, arbetssätt och lokaler som innebär en mindre belastning på miljön skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.
.
Högsta möjliga utnyttjandegrad av energi och material ska eftersträvas i all verksamhet.
.
Företagets mål är att tillhandahålla tjänster som ger maximal kundnöjdhet med minimal resursförbrukning på miljön.